શ્રધ્ધા

પરિક્ષા તારી કુદરત એ સમજવા કરે છે,

વિટંબણામાંય તુ કેટલી અડગ શ્રધ્ધા ધરે છે..

આપત્તિઓ કુદરત મોકલે છે એ માટે જ,

કે નવસર્જન અર્થે તે પછી જ જગા મળે છે..

ઘાસનું ફુલ થવામાં ક્યાં છે એવી મજા,

ગુલાબ કેરા ફુલને જ કાંટાની મજા મળે છે…..

મૌસમી મકવાણા-‘સખી’

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

મૌસમી મકવાણા-'સખી'

%d bloggers like this: