કાળો ઓલ્યો કાનુડો …

કાળો ઓલ્યો કાનુડો જો પજવે માખણ કાજ,

મારગડો મારો ઝાલી ઉભો કઁઇ ન માને આજ..

માથે મહીને કેડે પાણીડા નીસરી યમુના ઘાટ,

કોણ જાણે ઇ’ ને કોણે કીધુ પકડી મારી વાટ…

ટોળકી ભેગી ભેરુઓની ને ઇ એ નો સરદાર,

એકલો હોય તો હેતે જમાડુ ભેગા છે દસ-બાર..

લાજ શરમ તો ઇ’ શુઁ જાણે પેટથી ઇ ને કામ,

થાકી હવે તો માન્યુ મે કે સારા દુરથી પ્રણામ..!

બહુ ફટવ્યો ઓલી જશોદાએ નથી શીખવી સાન,

પારકી થૈને હુઁ શીદ શીખવુઁ સારા-નરસાનુ ભાન..!

કદમ્બ ને ટેકે કેવો ઉભો ને મારે નજરુના બાણ,

કાંકરી છે હાથમાઁ જાણે આગળના દેતો એઁધાણ..!

મારવા મે જ્યાઁ હાથ ઉગામ્યો થૈ મટકી માંથી ધાર,

ઠેસ વળી ત્યાઁ હાલતા વાગી દોહ્યલા મહીના ભાર..!

હાઁ…..હાઁ……કરતો દોડ્યો જાણે ઝાલવાને મુજ હાથ,

હુ હરખાણી, આજ તો મળ્યો કાનુડા નો સંગાથ….!!

ત્યાઁ તો મટકી ઝુંટવી દોડ્યો ન ભાળે પાછુ લગાર,

બહુ ઉતાવળો એ શુઁ જાણે મીઠી બની સવાર…!

દહીઁ મથી વલોવ્યા માખણ મેઁ કાનુડા કાજ,

મારેય વળી ક્યાઁ વેચવાતા મહી ને માખણ આજ…!!!

મૌસમી મકવાણા-‘સખી’

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

મૌસમી મકવાણા-'સખી'

%d bloggers like this: