સબન્ધ

કેરા ઉપવનની આવો  તમને કહુ વાત,

કેટ-કેટલા ફુલો એમાઁ ને કાંટાય વળી છે ખાસ..!

સબન્ધ પહેલો લોહીનો જેના અલગ રીત-રિવાજ,

 સિંચ્યા  જો  હોંશથી  તો  ફુલે  મળે  સુવાસ……..!!

 સબન્ધ બીજો દોસ્તીનો જેની મળે ન કોઇ મિસાલ,

 સિંચાય એ તો દિલથી જેની કદી ન મરે સુવાસ…!!.

 સબન્ધ ત્રીજો લાગણીનો જેમા ચાલે ન કોઇ હિસાબ,

 સમર્પણે  સિંચાય  એ  જેની  અદકેરી  સુવાસ….!!

 સબન્ધ ચોથો માંગણીનો જેમા અરસ-પરસ હિસાબ,

 સિંચાય એતો તોલમાપે જેની કદી ન હોય સુવાસ…!!

 સબન્ધ પાંચમો માનવીનો જેમા હોય અજાણ્યો સંગાથ,

 સિંચાય એતો ખંતથી જેની ફેલાય બધે સુવાસ…!!!

 સબન્ધ કેરા ઉપવને છે કાંટાય જાણે ઉપહાર,

ચુભન એની સમજાવે કિઁમત ફુલોની અપાર……..

                            મૌસમી મકવાણા-‘સખી’

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

મૌસમી મકવાણા-'સખી'

%d bloggers like this: